#15 Livet på land

Canadian Outdoor benytter seg kun av miljøsertifiserte treverk i sine produkter. Treverket vi bruker kommer hovedsakelig fra Canada. Landet som anses som globale mestere når det kommer til forvaltning av skog.

Enorme områder i regnskogen går til spille

Den vakre jordkloden vår har siden den industrielle revolusjonen blitt utsatt på gjentagende skadelig påvirkning gjennom klimagassutslipp og uansvarlig ressursbruk. Ifølge FN har verdens skogområder blitt redusert med hele 20% i perioden 2000 til 2015, dette gjelder først og fremst fra tropiske skoger/regnskogen. Flere millioner mennesker og dyr livnærer seg i og av skogen som enkelte steder blir utsatt for uansvarlig avskoging.

Miljøbevisst og kvalitetsbevisst

Som leverandør og produsent av tremøbler er dette noe vi tar på høyeste alvor. Dette er også godt forankret i våre forettningsstrategi. Vår virksomhet skal bidra til økt skogvern og en mer ansvarlig skoghogst. Hos oss er skogvern og kvalitet ingen motsetninger, tvert i mot, men det har gjort at veien til trygge og gode samarbeidspartnere ikke har vært helt rett frem. Over tid har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaringer i Canada som har gjort det mulig for oss å navigere frem til aktører som kompromissløst sikrer en miljøvennlig prosess og et klimavennlig resultat.

Uaktuelt med tømmer fra regnskog

Tapet av de enorme mengdene i de tropiske skogene gjør at vi aldri har vurdert, eller kommer til å vurdere materialer fra disse områdene. Vi har dyp respekt for både skogen og livet som befinner seg der og derfor benytter vi oss av materialer fra Canada.

Canada – verdensmestere i bærekraftig skogforvaltning

Canada ses på som ubestridte, global leder innen bærekraftig skogforvaltning (FPAC). I over hundre år har skogsektoren spilt en fundamental rolle i Canadas økonomi. Dette har resultert i et stadig tilsig av  nyskapende produkter, markeder, forbedret miljøinformasjon og mer profesjonaliserte aktører og sertifiseringer.

Canada med over 347 millioner hektar skog

Dette enorme tallet 347 millioner mål(hektar) finner representerer skogområdene i Canada og hele 9 % av verden totalt(!) Selv med en så stor tilgang på ressurser er det kun 0,5% som årlig hugges ned. Dette blir imidlertid erstatte med ny skog. Dette er takket være de strenge reglene og forskriftene de kanadiske aktørene opererer med. Kombinert med forpliktelsen fra kanadiske skogsarbeidere til bærekraft, betyr det at Canada vil beholde og bevare skogene sin slik for alltid.

Skogen spiller en viktig roll

Ansvarlig bruk av trefiber kan utvide denne klimagasslagringen videre fra skogene til produktene. Det unike karbonbindingspotensialet til skog og skogprodukter får bred anerkjennelse, noe som løfter skogens og trefiberproduktens rolle i å takle klimaendringene.

FunFact

Visste du at trær faktisk er med på redusere utslippene av Co2? De har også egenskapen til å lagre mengder med CO2, selv etter det har blitt hugget ned og gjort til møbel.

Kilder brukt i denne artikkelen:

FN.

Fpac