Canadian Outdoor

Bærekraft

Vi i Canadian Outdoor elsker kvalitetstid ute. Den rene friske luften, de fine fargene og stillheten naturen kan gi oss må vi ikke ta for gitt. Det er derfor vi i Canadian Outdoor har et så stort fokus på bærekraftig produkter.

FNs bærekraftsmål Hva gjør vi? Tremøbler og klima
Dame sitter i en hyttestol på brygge og med en blomsterbukett

3 viktige bærekraftsmål vi i Canadian Outdoor fokuserer på

Vårt virksomhet baserer seg i stor grad på den dyrebare naturressursen, skog. Nettopp derfor er flere av FNs bærekraftsmål tydelig forankret i vår forretningsstrategi. Dette gjenspeiler seg i hvilke materialer vi arbeider med, hvilke samarbeidspartnere vi bruker. Alt vi gjør skal være med å bidra til en bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål

Den fine kloden vår står overfor store utfordringer sosialt, økonomisk og miljømessig. Som et svar på dette har myndigheter og regjeringer verden over blitt enige om, og forpliktet seg til FNs 17 bærekraftsmål, men også vi som bedrifter må aksjonere og vår del av ansvaret.

Fokus på ansvarlig produksjon betyr at vi må effektivisere produksjonslinjer slik at vi ikke bruker mer ressurser enn det som produseres. Les mer om hvordan vi jobber mot FNs mål nr. 12 om Ansvarlig forbruk og produksjon.

Den fine kloden vår står overfor store utfordringer sosialt, økonomisk og miljømessig. Som et svar på dette har myndigheter og regjeringer verden over blitt enige om, og forpliktet seg til FNs 17 bærekraftsmål, men også vi som bedrifter må aksjonere og vår del av ansvaret.

Vårt virksomhet baserer seg i stor grad på den dyrebare naturressursen, skog. Nettopp derfor er flere av FNs bærekraftsmål tydelig forankret i vår forretningsstrategi. Dette gjenspeiler seg i hvilke materialer vi arbeider med, hvilke samarbeidspartnere vi bruker. Alt vi gjør skal være med å bidra til en bærekraftig utvikling

Er utemøbler i tre et miljøbevisst og riktig valg?

Visste du at sedertre bidrar til å redusere mengden klimagasser i atmosfæren, selv etter at det har blitt hugget og gjort om til utemøbler?

Skog – en sentral rolle i klimaendringene

Når unge trær vokser, absorberer de klimagassen karbon fra luften, lagrer det og frigjør oksygen. Når treet eldes, slutter derimot treet å absorbere karbon (CO2) og vil til slutt frigjøre karbonet igjen. Hugger man ned friske trær, vil imidlertid karbonet forbli lenger i treet, selv etter det har blitt et utemøbel. Dette reduserer mengden karbon i atmosfæren og opprettholder et sunnere forhold mellom produksjon og opptak av karbon (CO2).

Jordens skogområder er redusert med 20 prosent i perioden 2000-2015

Dessverre er det slik at det foregår illegal eller uansvarlig skoghogst enkelte steder i verden. Dette tar vi i Canadian Outdoor sterk avstand fra – vi har en klar visjon om at alle våre produkter og produksjonslinjer skal være bærekraftig løsninger. Dette betyr i praksis at vi kun samarbeider med aktører som forvalter og respekterer skog, dyreliv og klima.

Utemøbler som karbonlager

Friske trær som hugges og som blir til utemøbler beholder karbonlageret i treverket. I praksis betyr det at du vil sitte på et lite karbonlager som bidrar til å redusere mengden karbon ute i atmosfæren. Du bidrar også til mer skog et bedre og sunnere forhold mellom produksjon og absorbering av karbon.

Planter alltid nye trær

Vi er stolte over å kunne si at våre møbler er produsert med tømmer fra Canada og Nord-Amerika. Nettopp fordi de er enere når på forvaltning av skog. Til eksempel sørger man alltid for at det plantes mer trær enn det hugges. Bruk av treprodukter fra sertifisert skog, bidrar faktisk til mer skog. Tømmeret vi bruker i våre utemøbler er altså ikke med å bidra til den mørke statistikken FN viser til. Heller tvert imot.

3 unike egenskaper som gjør sedertre til et bærekraftig alternativ:

3. Lite vedlikehold

Andre tresort må behandles ofte for å bli bevart utendørs, mens sedertre stiller svært lite krav til behandling. Sedertre kan egentlig overlates til seg selv og vil med tiden få en naturlig vakker fargetone, silkeaktig, sølvgrå farge (Patinagrå).