Dokumentasjon med bilder
For at vi skal kunne behandle reklamasjoner best mulig trenger vi å få tilsendt bilder.

Bilder av etikett
På reklamasjoner som gjelder vedsekker og varer som blir solgt i større partier skal det sendes med et bilde av etiketten på varen.

Som kunde kan du reklamere på et produkt i inntil to år etter at du mottok det. Du må henvende deg til oss via reklamasjonsskjemaet så fort feilen oppdages. Om varene er skadet under transport ber vi om at du dokumenterer dette straks etter at du har mottatt varene. Du kan ikke reklamere på produkter med normal slitasje, på produkter som er brukt på en måte som det ikke er bestemt for, produkter som er lagret feil eller produkter som ikke har fått nødvendig vedlikehold. Du kan for eksempel ikke reklamere på sprekk i treverket ettersom dette er en naturlig prosess i all treverk. Vi anbefaler derfor du setter deg inn i produktet og treverkets egenskaper før bruk. Du må ha dokumentasjon og kjøpskvittering for å reklamere.